Domů / Vybrané osobní reference
Kategorie
Výrobci
Zastoupení DJI FLIR a tagy
Lidé, poptávejte!

Řada produktů, které na těchto stránkách nabízíme, jsou tzv. na poptání. To však neznamená, že by se jednalo o nedostupné, nebo okrajové produkty. Opak je pravdou! Jedná se ale obvykle o drahé měřicí přístroje nebo přístrojovou techniku, kterou není možné držet skladem. Je však běžně dostupná na objednávku.

Tedy - nebojte se poptat! Jsme tu k dispozici pro vás, na druhé straně těchto stránek, připraveni vám poskytnout cenovou nabídku a zajistit dodání potřebného vybavení.

POPTAT

Vybrané osobní reference

waste bunker monitor

Referenční obrázek
Ing. Pavel Beran
Vedoucí oboru provozu
ZEVO Malešice

V ZEVO Malešice používáme systém Waste bunker jako bezpečnostní systém kontroly možného vzniku požáru v zásobníku komunálního odpadu. Lokace ohnisek a jejich odstranění zajištujeme stálým monitorováním teplot jak přiváženého, tak stávajícího odpadu v zásobníku pomocí termokamer s vysokým rozlišením a vyhodnocovací jednotky s archivací dat. S technických řešením i přístupem Vašich pracovníků jsme spokojeni.

Školení termografie

Referenční obrázek
Doc. Ing. Milan Kroulík, PhD.
Česká zemědělská univerzita
 

Pro nastupující technologie, nejen v zemědělství, je sběr informací klíčovou informací. Termometrie představuje atraktivní nástroj pro stanovení vodního stresu rostlin. Na druhou je nezbytná filtrace a správná interpretace dat. V tomto ohledu považuji školení v oblasti termografie za velmi přínosné.

Školení termografie

Referenční obrázek
Ing. Milan Řehovský
Revizní technik elektro - VVN, VN, NN, hromosvody
Termovizní měření - transformátory, rozvaděče, stroje, instalace
 

Teprve po školení, kde bylo komplexně vysvětleno měření s termokamerou, jsem si uvědomil, že potřebné informace pro kvalitní měření a jeho zparacování jsem získal na jednom místě a hlavně za krátkou dobu.

FLIR E50bx

Referenční obrázek
Ing. Juraj Platko
Soukromý podnikatel
 

Chcel by som sa poďakovať školiacemu centru W-Technika Group s.r.o. a školiteľovi Ing. Janovi Sovovi za kvalitné prevedenie kurzov v termografickom meraní, ktoré mi pomohli a dali mi dobrý základ na začatie v tomto odbore. Tak isto za jeho trpezlivosť pri vyučovaní a ochotu pomôcť nie len na školení ale dať dobré rady a pomoc aj po skončení kurzu. Od firmy W-Technika Group s.r.o. mám zakúpenú kameru Flir E50bx určenú pre stavebníctvo ktorú môžem len do poručiť.

FLIR A615, FLIR TAU2 s USB3, Evo Tracer + SDK

Referenční obrázek
Slezská univerzita v Opavě

 

Na Slezské univerzitě v Opavě používáme termovizní kamery A615, TAU2 s USB3 a barevné vysokorychlostní kamery Svcam Evo Tracer pro vědecké i pedagogické účely. Z hlediska funkčnosti kamer a přístupu společnosti W-Technika Group s.r.o. jsme byli spokojeni.

Typ termokamery: FLIR E30

Referenční obrázek
Fakulta dopravní ČVUT

 

Termokamera FLIR E30 zakoupená od firmy W-Technika Group s.r.o., je využívána zejména k projektové výuce studentů bakalářského a magisterského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích. V současné době sledujeme pomocí termokamery horkoběžnost železničních dvojkolí za účelem snížení disipací energie v železniční dopravě. Dále je kamera využívána ve studentských laboratořích fyziky k demonstraci důsledků obecné teorie vyzařování těles v praktických měřeních.

ThermoRoad

Referenční obrázek
Centrum dopravního výzkumu

 

V Centru dopravního výzkumu, v.v.i. se zabýváme výzkumem uplatnění nových nedestruktivních metod, především pro kontinuální hodnocení vozovek pozemních komunikací. Jednou ze sledovaných NDT metod je infračervená termografie, pří které využíváme systém ThermoRoad od společnosti W-Technika Group s.r.o.. Velice si vážíme jejich přístupu při pořízení systému, ale také při vývoji software.

 

Mezi naše zákazníky patří například

 

Reference na Workswell - Akademie Věd ČR Reference na Workswell - Automotive Lighting Reference na Workswell - ARaymond Reference na Workswell - ČEZ Reference na Workswell - ČMI Reference na Workswell - ČVUT Reference na Workswell - EPCOS Reference na Workswell - FEI Reference na Workswell - Kolektory Reference na Workswell - Letiště Praha Reference na Workswell - meopta Reference na Workswell - Net4Gas Reference na Workswell - Průmstav Reference na Workswell - RWE Reference na Workswell - SAS Reference na Workswell - Škoda Auto Reference na Workswell - Pražské Služby Reference na Workswell - Teplárna Otrokovice Reference na Workswell - TESCO Reference na Workswell - TRW Reference na Workswell - TTD Reference na Workswell - Univerzita Palackého Reference na Workswell - Vítkovice Reference na Workswell - VaK ... a mnohé další

obálka

Chcete být informování o novinkách v našem sortimentu?