Home / About Us

About Us

Průmyslová automatizace

Společnost W-Technika je distributor nebo obchodní zastoupení řady zahraničních společností, jejichž hardware na český trh autorizovaně dodává. Mezi tyto společnosti patří například FLIR Systems, DJI Enterprise, Vision Research, Pleora a mnohé další.

Společnost se dále věnuje návrhu a implementaci řešení v oblasti videometrie, strojového vidění a optické kontroly výroby, a to na míru požadavků zákazníka.

 

Typické aplikace termografie:

 • indukční svařování hliníku
 • laserové svařování plastů
 • měření rozměrů a stanovování kvality výrobků
 • kontrola teploty plastových dílů před lisováním
 • kontrola homogenity plastových výlisků

 

Typické aplikace strojového vidění:

 • detekce povrchových vad
 • vyhledávání objektů, nalezení polohy
 • počítání, kontrola úplnosti a zabalení
 • měření a kontrola tolerancí
 • identifikace barev
 • apod.

 

Typické aplikace kolaborativní robotiky

 • jemné mechanické montážní práce
 • lepení a nanášení maziv, sváření
 • injekční vstřikování
 • kooperativní obsluha zařízení
 • laboratorní testy, příprava chemických činidel

 

Inspekce průmyslových procesů

Druhým segmentem, kterému se společnost Workswell s.r.o. věnuje je oblast diagnostiky výrobních procesů i jednotlivých technologických celků. K inspekci používáme moderní přístrojové vybavení: ruční termokamery, ultrazvukové detektory a průmyslové drony DJI vybavené nejmodernější termokamerou Workswell WIRIS

 

Typické aplikace

 • termální kontrola výrobních procesů
 • prediktivní údržba průmyslového podniku, kontrola elektrických rozvaděčů a rozvoden
 • hledání úniku plynů
 • diagnostika horkovodů, teplovodů a parovodů (únik média, stav tepelné izolace)
 • diagnostika a ladění výrobních procesů vysokorychlostní kamerou
 • diagnostika zatékání do plochých střech (využití dronů)
 • 3D mapování

obálka

Do you want to be informed about the latest news in thermography?