Domů / Kalibrační laboratoř
Kategorie
Výrobci
Proč není vše skladem?

Řada produktů, které na těchto stránkách nabízíme, jsou tzv. na poptání. To však neznamená, že by se jednalo o nedostupné, nebo okrajové produkty. Právě naopak! Jedná se ale obvykle o drahé měřicí přístroje nebo techniku, kterou není možné držet skladem. Je však běžně dostupná na objednávku.

Tedy - nebojte se a pošlete poptávku! Jsme tu k dispozici pro vás, na druhé straně těchto stránek, připraveni vám poskytnout cenovou nabídku a zajistit dodání potřebného vybavení.

POPTAT

 

Kalibrační laboratoř

(ilustrační fotografie)

 

Kalibrace měřicích přístrojů: Klíč k přesnosti a spolehlivosti

Kalibrace měřicích přístrojů, jako jsou termokamery a pyrometry, je klíčová pro přesná a spolehlivá měření v průmyslu a vědeckých oborech. W-Technika group s.r.o. se specializuje na kalibraci různých značek a zajišťuje přesnost měření, což je zásadní pro kvalitní rozhodování, kontrolu kvality, bezpečnostní inspekce a optimalizaci procesů. Bez pravidelné kalibrace mohou měření vykazovat odchylky. Naše moderní laboratoř umožňuje kalibraci v teplotním rozsahu od -10°C do +1 475°C.

 

V mnoha průmyslových odvětvích je pravidelná kalibrace povinná pro splnění přísných předpisů a norem, což je nezbytné pro získání a udržení certifikací. Naše služby zajišťují, že vaše zařízení splňují všechny potřebné standardy a normy, což je důležité při auditech a právních sporech. Podrobné záznamy o kalibraci pomáhají identifikovat a řešit problémy s měřením dříve, než způsobí větší škody. Pravidelná kalibrace a údržba prodlužují životnost měřicích zařízení, předchází neočekávaným poruchám a snižují náklady na opravy a nákup nových přístrojů. Tím se také udržuje optimální výkon zařízení. Nesprávná měření mohou vést k výrobním chybám, které poškozují reputaci firmy a způsobují finanční ztráty. Pravidelná kalibrace pomáhá těmto problémům předcházet a zajišťuje hladký průběh výrobních procesů. V průběhu času dochází u všech měřicích přístrojů k driftu, což znamená, že měření může být nestabilní vlivem faktorů jako teplota, vlhkost a zatížení. Pravidelná kalibrace zaručuje konzistentní a spolehlivé výsledky, čímž minimalizuje riziko chybných měření.

 

Naším cílem je poskytovat inovativní produkty a služby, propojit uživatele s technologiemi a stát se lídrem v oblasti dodávek inovativních technologií. Naši odborníci jsou pravidelně školeni v nejnovějších technologiích, aby splnili očekávání našich klientů. Od roku 2010 se zaměřujeme na termokamery, pyrometry a bezkontaktní měření teploty. Jsme schváleným školícím pracovištěm termografie a pořádáme desítky odborných kurzů ročně.

Pravidelná kalibrace je nezbytná pro udržení přesnosti a spolehlivosti měřicích přístrojů, což firmám a výzkumným institucím umožňuje dosáhnout vyšší kvality výroby, splnit regulační požadavky, prodloužit životnost zařízení a minimalizovat ekonomické a bezpečnostní rizika. W-Technika group s.r.o. nabízí kalibrační služby, které splňují nejvyšší standardy a pomáhají zákazníkům dosáhnout jejich cílů.

 

Navštivte naši laboratoř a přesvědčte se sami o kvalitě našich služeb!

 

 

STÍŽNOSTI

Stížnosti zákazníků nebo třetích stran by se měly týkat činností W-Technika group s.r.o., Kalibrační laboratoř, za které kalibrační laboratoř odpovídá. V opačném případě bude stížnost vyhodnocena jako neoprávněná a laboratoř se jí nebude zabývat. 

 

Proces vyřizování stížnosti musí obsahovat alespoň následující prvky a metody:

 • popis procesu přijímání, přezkoumávání oprávněnosti, prošetřování stížnosti a rozhodování o tom, jaké kroky je třeba podniknout v reakci na ni,
 • sledování a zaznamenávání stížností, včetně opatření podniknutých k jejich vyřešení,
 • zajištění, aby byly podniknuty všechny příslušné kroky.

 

Zákazník má možnost vznést stížnost na kteroukoli část práce vykonané laboratoří, např. na:

 • výsledky kalibrací 
 • průběh provádění kalibrací
 • nedodržení ujednání vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu 
 • způsob jednání pracovníků KL
 • jiný důvod stížnosti

 

PŘÍJEM STÍŽNOSTÍ

Stížnost uplatňuje zákazník vždy u vedení Kalibrační laboratoře a to vždy písemně (e-mailem nebo listinnou formou). 

Člen vedení Kalibrační laboratoře je povinen vyhotovit záznam o řešení stížnosti. Stížnosti zákazníků, které se zakládají na smluvním vztahu (výsledky kalibrace, poškození měřidla v KL a jiné smluvní podmínky), vyřizuje vedoucí nebo jeho zástupce vedoucího W-Technika group s.r.o., Kalibrační laboratoře.

 

PROŠETŘOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Laboratoř prošetřuje každou přijatou stížnost a postupuje následovně. 

 • 1. Člen vedení kalibrační laboratoře přijímá a akceptuje stížnosti podané písemnou formou (e-mail, dopis, apod.) a přijetí stížnosti potvrdí písemně stěžovateli. Současně jej informuje o pravděpodobném termínu vyřízení stížnosti. Pokud se podílel na předmětu stížnosti člen vedení kalibrační laboratoře, který stížnost převzal, pověří šetřením oprávněnosti stížnosti jiného člena vedení kalibrační laboratoře tak, aby byla zajištěna jeho nestrannost při řešení stížnosti.
 • 2. Člen vedení kalibrační laboratoře zaeviduje stížnost, prošetří stížnost a prověří její oprávněnost. 
 • 3. V případě neoprávněné stížnosti zpracuje člen vedení kalibrační laboratoře písemné vyjádření stěžovateli se zdůvodněním neoprávněnosti požadavků, informuje stěžovatele o výsledku řešení a stížnost uzavře.
 • 4. V případě oprávněné stížnosti člen vedení kalibrační laboratoře domluví se zákazníkem způsob a termín řešení. 
 • 5. Pokud je člen vedení kalibrační laboratoře zainteresován na stížnosti, je provedeno schválení řešení nezávislým členem vedení kalibrační laboratoře.
 • 6. Pokud je stížnost oprávněná (byla identifikována neshodná práce), postupuje člen vedení kalibrační laboratoře dále v souladu s postupy pro řešení neshodné práce a učiní vhodná nápravná opatření. Stížnost je v tomto případě ukončena po vypořádání nápravy dle požadavků zákazníka. 
 • 7. Každá stížnost musí být vyřízena a stanovisko odesláno zákazníkovi členem vedení kalibrační laboratoře.

 

LHŮTY ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Vyřízení stížnosti je v následujících časových termínech:

 • termín na vyřízení stížnosti je 30 dnů; v tomto termínu oznámí člen vedení Kalibrační laboratoře zákazníkovi výsledek šetření, o čemž provede záznam do Evidence stížností a reklamací,
 • v případě, že není možné stížnost vyřešit v daných termínech, oznámí člen vedení Kalibrační laboratoře tuto skutečnost stěžovateli s uvedením data konečného rozhodnutí.

Upřesnit parametry
Skladem
Stav Novinka + Školení zdarma Premium partner FLIR W-Technika je jedním ze dvou Premium Partnerů FLIR v ČR a SR. Díky tomu máme nejbližší kontakt na výrobu, servis i obchod FLIR - rychlé dodávky, rychlý support, maximální odbornost. Sleva Garance nejnižší ceny Doporučujeme Výroba byla ukončená
Cena
Výrobků na stranu: 12 24 48 108 Třetinová galerie Malé řádky