Domů / Termokamery a termovize pro screening COVID19 (koronaviru)
Kategorie
Výrobci
Zastoupení DJI FLIR a tagy
Lidé, poptávejte!

Řada produktů, které na těchto stránkách nabízíme, jsou tzv. na poptání. To však neznamená, že by se jednalo o nedostupné, nebo okrajové produkty. Opak je pravdou! Jedná se ale obvykle o drahé měřicí přístroje nebo přístrojovou techniku, kterou není možné držet skladem. Je však běžně dostupná na objednávku.

Tedy - nebojte se poptat! Jsme tu k dispozici pro vás, na druhé straně těchto stránek, připraveni vám poskytnout cenovou nabídku a zajistit dodání potřebného vybavení.

POPTAT

Termokamery a termovize pro screening COVID19 (koronaviru)

Termokamery (termovize či termovizní kamery je pak synonymum) jsou přístroje pro bezdotykové měření teplotních polí. Nabízí se proto jejich možné použití pro screening onemocnění COVID19 způsobovaného novým koronavirem SARS-CoV-2 (princip je samozřejmě obecný a funguje stejně i pro screening onemocnění, která způsobují i jiné patogeny než nový koronavirus SARS-CoV-2). To je totiž až v 90% (indikovaných) případů doprovázeno zvýšenou teplotou (tělesná teplota 37.5 °C), či dokonce horečnatým stavem (tělesná teplota nad 38 °C). Navíc horečnatý projev patří mezi první z příznaků onemocnění COVID19 (způsobované koronavirem s označením SARS-CoV-2). Úplný přehled termokamer, které pro screening COVID-19 (koronavirus) nabízíme naleznete v samostatné rubrice.

Screening COVID19 pomocí termokamery

 

Jaké termokamery jsou pro screening COVID19 vhodné

Parametry termokamery nemají vliv na "kvalitu záznamu" (jako když si koupíte např. horší kameru na dovolenou), podobně jako je tomu u klasických kamer, ale na to nejdůležitější, tj. na přesnost měření teploty. A i když se to nemusí zdát být na první pohled zřejmé, správné měření teploty lidského těla je, z důvodu velmi přísného požadavku na přesnost měření, pro termokamery jedna z náročnějších aplikací. 

Z hlediska přesnosti měření teploty rozlišujeme dva typy termokamer:

  • termokamery s rekalibrací pomocí černého tělesa - metrologická návaznost je zajištěna pomocí černého tělesa, to zajišťuje významné chybovosti právě při měření tělesné teploty. Termokamery jsou pro tuto aplikaci uzpůsobeny a tak nabízí obvykle skvělou obslužnosti. Díky rekalibraci černým tělesem splňují termokamery požadavky normy ISO/TR 13154:2017.
  • termokamery s pevnou kalibrací - obvykle se jedná o ruční termokamery (mohou být ale i stacionární), provozované bez místního etalonu, kalibrace je tak uložena pouze v pamětí přístroje. Chyba měření teploty je v tomto případě vyšší. Tyto termokamery mají výrazně horší obslužnost, protože nejsou uzpůsobeny pro tuto aplikaci. Termokamery jsou konstruovány pro použití zejména v termodiagnostice, tj. dle ISO 18434-1:2008. Výjimkou jsou termokamery FLIR řady EST u nichž dochází ke kontinuální semikalibraci na základě údajů změřených na předchozích osobách bez horečnatého stavu (tyto osoby pak vystupují jako tzv. referenční).

 

Ruční termokamery FLIR

Ruční termokamery FLIR představují cenově dostupnější přístroje pro screening horečnatých stavů. Zatímco výhodou je významně nižší cena (např. u FLIR E6xt), nevýhodou je nižší přesnost měření. Při použití těchto termokamer za účelem screeningu COVID19 tak doporučujeme kontinuální orientační ověřování kalibrace podle ČSN ISO 18434-1. K tomu ale může velmi dobře posloužit právě zdravá osoba, dobře aklimatizovaná v místnosti, díky vysoké teplotní stálosti lidského těla (to ostatně v počátcích měření teploty sloužilo jako etalon teploty!). Termokamery FLIR řady EST pak mají tuto funkci již velmi inteligentně implementovanou a byť to nenahrazuje kvalitu a přesnost při použití černého tělesa, jde významný krok směrem ke zvýšení přesnosti měření.

 

Vybrané ruční modely termokamer FLIR pro měření tělesné teploty:

  • Termokamera FLIR E6xt - termokamera, kterou lze považovat za hraniční přístroj pro tuto aplikaci. Přístroj patří mezi nejlevnější termokamery, ale nebyl pro tuto aplikaci vyvinut. S dostatečnou opatrností jej lze s úspěchem použít.
  • Termokamera FLIR E54 EST - je termokamera speciálně vyvinutá pro screening horečnatých stavů. Pro tuto aplikaci je vybavena funkcí kontinuální semikalibrace měřením teploty osob bez horečnatého stavu. Není však dosaženo takové přesnosti jako při použití černého tělesa. V naší nabídce je pak celá řada termokamer FLIR řady EST, které se liší především rozlišením, teplotní citlivostí a funkcemi.
  • K termokamerám FLIR řady Exx a T5xx a T8xx lze dokoupit software FLIR EST pro screening horečnatých stavů a učinit tak z vaší univerzální termokamery nástroj v boji proti šíření této infekce.

Pozn.: Úplný přehled termokamer, které pro screening COVID-19 nabízíme naleznete u nás v samostatné rubrice.

 

Podstatným parametrem je také rozlišení termokamery

Z hlediska rozlišení termokamery platí, že nízké rozlišení (již např. 320x240 px, což jsou pro běžné aplikace termokamery střední třídy) vede k měření významně nižší teploty (než je skutečná) a to i např. od vzdálenosti několika málo metrů. Podrobnosti jsou uvedeny v tomto článku. Již vzdálenost několika málo metrů může vést k naměření teploty, která je o cca 1,2 °C nižší, než skutečná. A naměřená teplota 36.9°C oproti skutečné teplotě 38.1°C je velmi významný rozdíl (zdravý člověk x člověk s horečkou).

 

Termokamera Workswell MEDICAS - vysoká přesnost s pomocí černého tělesa

Termokamera Workswell MEDICAS z portfolia termokamer společnosti Workswell je příkladem termokamery s rekalibrací pomocí černého tělesa (které je součástí balení). Metrologická návaznost tohoto systému je tedy zajištěna pomocí místního etalonu (již zmiňované černé těleso). Termokamera MEDICAS tak zde vystupuje jako přístroj pro srovnávací měření s vysokou citlivostí (0.03 °C). Termokamera nabízí rozlišení 640x512 px s nejistotou měření 0.3 °C.

Výhodou této termokamery je, že splňuje požadavky na konstrukci a užití dle ISO/TR 13154:2017 Medical electrical equipment — Deployment, implementation and operational guidelines for identifying febrile humans using a screening thermograph.

 

Doporučení závěrem

Na termokamery se laická veřejnost dívá jako na klasické kamery. Tj. pokud jsou horší parametry termokamery, pak se laický uživatel domnívá, že bude jen "méně kvalitní obraz", podobně jako když si koupíte na dovolenou horší kameru. Problémem je, že takováto "horší termokamera" může špatně měřit tělesnou teplotu, a to až o několik stupňů. Požadovaného cíle pak není dosaženo vůbec (tedy není zaznamenán jen horší obraz, ale výsledek je zcela chybný a bylo by bývalo lepší jej vůbec nepořídit!).. 

Další velmi zkreslený pohled je pohled skrze tzv. obrazové funkce. Rozpoznávání a záznam tváří je jistě užitečná funkce, pokud je ale spojena se špatným měřením teploty, či například nošením roušky (kdy je značná část obličeje zakryta), nepřináší tato funkce žádný užitek.

Nejvyšší možné přesnosti tak dosahují termokamery s vysokým rozlišením (nejlépe 640x480 a více) a s možností kontinuální rekalibrace pomocí černého tělesa tak, aby byl splněny požadavky standardu ISO/TR 13154:2017.

 

Normativní literatura

[1]  ISO/TR 13154:2017 : Medical electrical equipment — Deployment, implementation and operational guidelines for identifying febrile humans using a screening thermograph

[2] ISO 18434-1:2008 Condition monitoring and diagnostics of machines — Thermography — Part 1: General procedures

obálka

Chcete být informování o novinkách v našem sortimentu?