Domů / Termokamery a termovize pro screening COVID19 (koronaviru)
Kategorie
Výrobci
Zastoupení DJI FLIR a tagy
Lidé, poptávejte!

Řada produktů, které na těchto stránkách nabízíme, jsou tzv. na poptání. To však neznamená, že by se jednalo o nedostupné, nebo okrajové produkty. Opak je pravdou! Jedná se ale obvykle o drahé měřicí přístroje nebo přístrojovou techniku, kterou není možné držet skladem. Je však běžně dostupná na objednávku.

Tedy - nebojte se poptat! Jsme tu k dispozici pro vás, na druhé straně těchto stránek, připraveni vám poskytnout cenovou nabídku a zajistit dodání potřebného vybavení.

POPTAT

Termokamery a termovize pro screening COVID19 (koronaviru)

Termokamery (termovize či termovizní kamery je pak synonymum) jsou přístroje pro bezdotykové měření teplotních polí. Nabízí se proto jejich možné použití pro screening onemocnění COVID19. To je totiž až v 90% (indikovaných) případů doprovázeno zvýšenou teplotou (tělesná teplota 37.5 °C), či dokonce horečnatým stavem (tělesná teplota nad 38 °C). Navíc horečnatý projev patří mezi první z příznaků onemocnění COVID19 (způsobované koronavirem s označením SARS-CoV-2). Úplný přehled termokamer, které pro screening COVID-19 nabízíme naleznete v samostatné rubrice.

Screening COVID19 pomocí termokamery

 

Jaké termokamery jsou pro screening COVID19 vhodné

Parametry termokamery nemají vliv na "kvalitu záznamu" (jako když si koupíte např. horší kameru na dovolenou), podobně jako je tomu u klasických kamer, ale na to nejdůležitější, tj. na přesnost měření teploty. A i když se to nemusí zdát být na první pohled zřejmé, právě správné měření teploty lidského těla je pro termokamery jedna z náročnějších aplikací. 

Právě z hlediska přesnosti měření teploty rozlišujeme dva typy termokamer:

  • termokamery s rekalibrací pomocí černého tělesa - metrologická návaznost je zajištěna pomocí černého tělesa, to zajišťuje významné chybovosti právě při měření tělesné teploty. Termokamery jsou pro tuto aplikaci uzpůsobeny a tak nabízí obvykle skvělou obslužnosti. Díky rekalibraci černým tělesem splňují termokamery požadavky normy ISO/TR 13154:2017.
  • termokamery s pevnou kalibrací - obvykle se jedná o ruční termokamery (mohou být ale i stacionární), provozované bez místního etalonu, kalibrace je tak uložena pouze v pamětí přístroje. Chyba měření teploty je v tomto případě vyšší. Tyto termokamery mají výrazně horší obslužnost, protože nejsou uzpůsobeny pro tuto aplikaci. Termokamery jsou konstruovány pro použití zejména v termodiagnostice, tj. dle ISO 18434-1:2008.

 

Termokamera Workswell MEDICAS - vysoká přesnost s pomocí černého tělesa

Termokamera Workswell MEDICAS z portfolia termokamer společnosti Workswell je příkladem termokamery s rekalibrací pomocí černého tělesa (které je součástí balení). Metrologická návaznost tohoto systému je tedy zajištěna pomocí místního etalonu (již zmiňované černé těleso). Termokamera MEDICAS tak zde vystupuje jako přístroj pro srovnávací měření s vysokou citlivostí (0.03 °C). Termokamera nabízí i skvělé rozlišení 640x512 px s nejistotou měření 0.3 °C!

S pomocí černého tělesa je dosaženo nízké nejistoty (tedy vysoké přesnosti měření) 0.3 °C. Tato funkce u ručních modelů neexistuje a nejistota měření je vyšší. Při nákupu těchto typů termokamer je třeba vždy dávat pozor na to, zda je černé těleso součástí balení, nebo je třeba jej dokoupit. Je tedy třeba dávat pozor, zda je toto vybavení standardní součástí balení, nebo se (obvykle draze) dokupuje.

Výhodou této termokamery je, že splňuje požadavky na konstrukci a užití dle ISO/TR 13154:2017 Medical electrical equipment — Deployment, implementation and operational guidelines for identifying febrile humans using a screening thermograph.

 

Ruční termokamery FLIR

Ruční termokamery FLIR představují cenově dostupnější přístroje pro screening horečnatých stavů. Zatímco výhodou je významně nižší cena (např. u FLIR E6xt), nevýhodou je nižší přesnost měření. Při použití těchto termokamer za účelem screeningu COVID19 tak doporučujeme kontinuální orientační ověřování kalibrace podle ČSN ISO 18434-1. K tomu ale může velmi dobře posloužit právě zdravá osoba, dobře aklimatizovaná v místnosti, díky vysoké teplotní stálosti lidského těla (to ostatně v počátcích měření teploty sloužilo jako etalon teploty!).

 

Vybrané ruční modely termokamer FLIR pro měření tělesné teploty:

  • Termokamera FLIR E6xt - termokamera, kterou lze považovat za hraniční přístroj pro tuto aplikaci
  • Termokamera FLIR E53 (a vyšší modely, tj. E75, E85, E95) - tyto termokamery představují velmi dobrý poměr mezi cenou a výkonem (
  • Termokamera FLIR T530 (a případně vyšší řady termokamer řady T5x0 a další) - tyto termokamery mají výbornou přesnost i citlivost měření, jsou však uzpůsobeny pro aplikace stran termodiagnostiky dle ISO 18434-1- Vzhledem k vyšší cenové hladině těchto termokamer již stojí za zváženou, zda raději nevolit termokameru s rekalibrací pomocí černého tělesa (již např. zmiňovaná termokamera Workswell MEDICAS), která pak splňuje požadavky normy ISO/TR 13154:2017.

Pozn.: Úplný přehled termokamer, které pro screening COVID-19 nabízíme naleznete u nás v samostatné rubrice.

 

Podstatným parametrem je také rozlišení termokamery

Z hlediska rozlišení termokamery platí, že nízké rozlišení (již např. 320x240 px, což jsou pro běžné aplikace termokamery střední třídy) vede k měření významně nižší teploty (než je skutečná) a to i např. od vzdálenosti několika málo metrů. Podrobnosti jsou uvedeny v tomto článku. Již vzdálenost několika málo metrů může vést k naměření teploty, která je o cca 1,2 °C nižší, než skutečná. A naměřená teplota 36.9°C oproti skutečné teplotě 38.1°C je velmi významný rozdíl (zdravý člověk x člověk s horečkou).

 

Doporučení závěrem

Na termokamery se laická veřejnost diví jako na klasické kamery. Tj. pokud jsou horší parametry termokamery, pak se laický uživatel domnívá, že bude jen "méně kvalitní obraz", podobně jako když si koupíte na dovolenou horší kameru. Problémem je, že takováto "horší termokamera" může špatně měřit tělesnou teplotu, a to až o několik stupňů. Požadovaného cíle pak není dosaženo. 

Další velmi zkreslený pohled je pohled skrze tzv. obrazové funkce. Rozpoznávání a záznam tváří je jistě fajn funkce, pokud je ale spojena se špatným měřením teploty, či například nošením roušky (kdy je značná část obličeje zakryta), nepřináší tato funkce žádný užitek.

Nejvyšší možné přesnosti tak dosahují termokamery s vysokým rozlišením (nejlépe 640x480 a více) a s možností kontinuální rekalibrace pomocí černého tělesa tak, aby byl splněny požadavky standardu ISO/TR 13154:2017.

 

Normativní literatura

[1]  ISO/TR 13154:2017 : Medical electrical equipment — Deployment, implementation and operational guidelines for identifying febrile humans using a screening thermograph

[2] ISO 18434-1:2008 Condition monitoring and diagnostics of machines — Thermography — Part 1: General procedures

 

 

 

obálka

Chcete být informování o novinkách v našem sortimentu?